Sustainablelity

 

 
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital is committed to meeting the 17 Sustainable Development Goals of United Nations Via research / activity and lecture / conference and meeting

 

  Outstanding project
alt
ค้นพบยีนคนไทยแพ้ยา “แบคทริม” หรือกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นครั้งแรกของโลก
ยาแบคทริม (Bactrim) หรือ Sulfamethoxazole Trimethoprim เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา ตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีที่เรียกว่า “ซัลโฟนาไมด์” (Sulfonamide) ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากเป็นยาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์กว้าง ใช้รักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (UTIs) โรคหลอดลมอักเสบ โรคตาติดเชื้อ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบค...
 
alt
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำลายและการใช้เทคโนโลยี LAMP PC
การวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงแรก บุคลากรทางการแพทย์จะใช้การเก็บตัวอย่างตรวจจากโพรงหลังจมูก (nasopharyngeal) และลำคอ (throat) ด้วยอุปกรณ์การเก็บ (swab) ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส่วนผู้รับการตรวจจะรู้สึกระคายเคืองและเจ็บจากการเก็บสิ่งส่งตรวจ จึงศึกษาข้อมูลเพิ่มแล้วพบว่าในต่อมน้ำลายมีตัวรับ (receptor) ของเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของ COVID-19 ประกอบกับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่า...
 

 

 

Ramathibodi Sustainability Report