พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ “ศูนย์บริการสุขภาพ ททท.”

 
     อาจารย์นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ “ศูนย์บริการสุขภาพ ททท.” ซึ่งเป็นสถานพยาบาลภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ