You are here

กราบสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

 
     นายแพทย์มนต์ธวัช อำนวยพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และคุณพัชรี ภูรีนันทนิมิต หัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ เข้ากราบสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน
    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล