You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 84 มิถุนายน 2561

เรื่องจากปก

 ทำสงคราม กับข่าวเท็่จ Big Story ติดตามอ่านเรื่องราวข่าวเท็จเกี่ยวกับวัคซีนสงครามข้อมูลเกี่ยวกับโรคร้อน และความเชื่อผิดๆ ที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต

 วัคซีนอันตราย ! การกล่าวอ้างว่าวัคซีนมีอันตรายต่อมนุษย์นั้นเกิดจากหมอชาวอังกฤษรายหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนให้เขียนบทความเท็จ

 "ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องธรรมชาติ"

 จริงๆ แล้วโลกแบน "สมาคมโลกแบน" (Flat Earth Society) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการจัดประชุมระดับโลกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

 พบเอเลี่ยนในเปรู สาเหตุที่ข่าวลวงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะสมองมีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องเหลือเชื่อ