ข้ามห้วงมหรรณพ

 
ชื่อ นิตยสาร ข้ามห้วงมหรรณพ
 

ฉบับที่ 21 กันยายน - ตุลาคม 2560

เรื่องจากปก

 ความในใจผู้ถวายงานใกล้ชิดพระราชา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล