โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด = Carpal tunnel syndrome and surgery