ยาปฏิชีวนะ : ยายับยั้งการสร้างโปรตีนและยาต้านโฟเลต = Antibiotics : protein synthesis inhibitors and antifolate drugs