เอกสารการเปลี่ยนผู้แทนจำหน่ายมีอะไรบ้าง

1

ใบบันทึกข้อความ ขอยกเลิกเป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ของบริษัทเก่า

2

ใบบันทึกข้อความ ขอแต่งตั้งบริษัทใหม่เป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์(ออกโดยบริษัทผู้ผลิต)

3

แบบฟอร์มใบเสนอราคา ก่อนการต่อรองราคา (โดยรายการเวชภัณฑ์ ต้องเหมือนเดิมและราคาไม่สูงกว่าเดิม)

4

สเปคเวชภัณฑ์ของบริษัท(ภาษาไทย) , แคตตาล๊อค

5

เอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) , ใบ Certificate

6

ยื่นเอกสารที่ คุณ ปัญจนาถ(โบว์) โทร 02-2010177