การจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ห้องขาย

           การจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ห้องขาย

  • Refill  by HN  ผู้ป่วย
  • สั่งเวชภัณฑ์ฯ Online by HN (Request ทุก 20 นาที)
  • จำหน่ายเวชภัณฑ์ฯ  ตามใบสั่งแพทย์
  • จำหน่ายเวชภัณฑ์ฯ โดยไม่มีใบสั่งแพทย์