บริการของเรา

 

 

สุภาพสตรีหลังหมดประจำเดือน ประมาณ 2 วัน จึงสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้

สามารถรับประทานอาหารและน้ำดื่มได้ ยกเว้น ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปยังประเทศเกาหลี, ประเทศญี่ปุ่น (โครงการ IM) งดรับประทานอาหารหลังเวลา 21.00 น. แต่สามารถดื่มน้ำได้

หมายเหตุ : หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพหมดอายุภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ตรวจ)