เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

 • บัตรประชาชนตัวจริง
  Identification card
 • สำเนาบัตรประชาชน
  Copy of Identification card
 • สำเนา Passport
  Copy of Passport
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  1.5 inch or 2 inch of Photo (within 6 months)
ประเทศ
(Country)
จุดประสงค์
(Purpose) 
จำนวนรูปถ่าย
(Number of Photo)
ประเทศจีน (China) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
4 ใบ
ประเทศฮ่องกง (Hongkong) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศสิงค์โปร (Singapore) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศคูเวต (Kuwait) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศดูไบ (Dubai) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศกาตาร์ (Qatar) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศโอมาน (Oman) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
3 ใบ
ประเทศบาห์เรน (Bahrain) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in  Abroad
4 ใบ
ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
5 ใบ
ประเทศบรูไน (Brunei)  ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
7 ใบ
ประเทศอิสราเอล (Israel) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
5 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
ประเทศไต้หวัน (Taiwan) ทำงาน/ศึกษาต่อ/แต่งงาน
Working/Stuying/Marriage in Abroad
4 ใบ (ใส่สูทและพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)