ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" (International Vaccination Certificate)