คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ

คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ โดย สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมจัดหาแรงงาน