นักศึกษา Fellowship Training ด้าน Reproductive Medicine และ Maternal Fetal Medicine Specialist(MFM) จากทั่วประเทศจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน

 
     ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษา Fellowship Training ด้าน Reproductive Medicine และ Maternal Fetal Medicine Specialist(MFM) จากทั่วประเทศจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ในเรื่องการทำ preimplantation genetic testing (PGT) , Noninvasive prenatal testing (NIPT), และการถอดรหัสดูการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/2 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งเต้านม และรังไข่
    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี