เบื้องหลังการทำงานของงานโสตทัศนศึกษากับงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559