รายละเอียดและกำหนดการส่งใบสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2561...

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-Q...

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เมื...

 
งานเลี้ยงปีใหม่

งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561

 
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 กับสำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม 

 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

 
กลุ่มสาขาวิชาเวชศาตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างส...

 
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมกับบุคลากรสำนักงานวิจัย วิชาการและนวัต...

 
กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Institute of Biomedical Science, National Sun-Yat Sen University ประเทศไต้หวัน

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร...

 

First Round : 15 August 2013 - 15 December 2013, Second Round : 15 January 2014 - 30 June 2014

 

Application for admission to the Doctor of Philosophy program in Translational Medicine (International Program)...