งานโภชนาการ (Food and beverage department)


งานโภชนาการ
Food and beverage department


         งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยใน โดยมีทั้งผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะโรคและน้ำนมสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยผู้ป่วยจะได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการโภชนบำบัดและแผนการรักษาของแพทย์ ในการเตรียมอาหารจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ปลอดภัย ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริการผู้ป่วย รวมถึงรสชาติและการบริการอย่างดีเยี่ยม ถูกต้องและตรงเวลา

          ครัวในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นครัวที่ทันสมัย มีมาตรฐานการทำงานระดับสากล อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Critical Control Point)


          ครัวสำหรับผู้ป่วยได้รับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์งานครัวทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จากในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการเตือนภัยในความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบแก๊ส ระบบไฟฟ้า เป็นต้น บริเวณครัวทั้งหมดเทพื้นด้วยวัสดุโพลี่ยูริเทนที่แข็งแกร่ง ทนต่อแรงกดทับ รอยขีดข่วนเพื่อช่วยลดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์และง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา อีกทั้งยังทนต่อความร้อน กรดและด่างได้ดี

          วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารให้กับผู้ป่วยนั้น คัดสรรมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้วัตถุดิบขณะขนส่งคงความสดใหม่เสมอ และช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ มีการรับวัตถุดิบโดยใช้ภาชนะโปร่งแยกตามประเภทของวัตถุดิบ ดังนี้ สีเขียวสำหรับวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ สีฟ้าสำหรับวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล สีแดงสำหรับวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ สีเหลืองสำหรับวัตถุดิบประเภทสัตว์ปีก หลังจากนั้นวัตถุดิบต่างๆ จะถูกนำไปแช่เย็นตามห้องเย็นที่แยกประเภทไว้แล้ว โดยมีการเบิกใช้ตามระบบ First In First Out และตรวจเช็ควัตถุดิบคงค้างทุกวัน


          ห้องเย็นที่ใช้เก็บวัตถุดิบมีการกำหนดอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบและรายงานผลอุณหภูมิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิดังนี้

  • ห้องแช่ผักและผลไม้  ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ ๖ องศาเซลเซียส
  • ห้องแช่เนื้อสัตว์  ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ ๒ องศาเซลเซียส
  • ห้องแช่อาหารแช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ -๒๒ องศาเซลเซียส
  • ห้องแช่อาหารทะเล ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ ๑ องศาเซลเซียส
  • ห้องแช่นมและผลิตภัณฑ์นม ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็นที่ ๔ องศาเซลเซียส

           อาหารพิเศษ (Blenderized diet) และนมสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ ถูกจัดเตรียมในห้อง Formula room ทำให้ปลอดเชื้อโรคด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ เพื่อบริการผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามกำหนด


          การขนส่งอาหารใช้รถขนส่งอาหารที่มีการควบคุมอุณหภูมิของอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น ทำให้อาหารที่ผู้ป่วยได้รับยังคงอุณหภูมิเหมือนปรุงเสร็จใหม่ๆ

          ในการสั่งอาหารผู้ป่วยมีการใช้ระบบโปรแกรมออนไลน์จากหอผู้ป่วย นักโภชนาการจะทราบถึงอาหารที่บริการผู้ป่วยพร้อมกับรายการอาหารที่ผู้ป่วยเลือกในวันรุ่งขึ้น โดยจะเชื่อมโยงไปถึงตำรับอาหาร การสั่งซื้อ การสั่งเตรียมวัตถุดิบ การผลิตอาหาร การควบคุมสต๊อกวัตถุดิบและการควบคุมต้นทุนในการผลิต

          อาหารที่ถูกจัดส่งไปบริการผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากนักโภชนาการ โดยมีอาหารให้ผู้ป่วยเลือกทั้งหมด ๓ ชุด เป็นอาหารไทย ๒ ชุด และอาหารฝรั่ง ๑ ชุด ประกอบกับมีตำรับอาหารที่สามารถทราบคุณค่าสารอาหารและพลังงานที่ได้รับ บรรจุในภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบลายดอกม่วงเทพรัตน์ที่สะอาด สวยงาม และทันสมัย

          สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในงานโภชนาการเป็น Food grade สำหรับล้างผัก ผลไม้ ล้างภาชนะ ล้างพื้น และฆ่าเชื้อรถขนส่งอาหาร จึงทำให้ผู้ได้รับบริการมั่นใจได้ว่าภาชนะทุกชิ้นมีความสะอาดและปลอดภัย


          งานโภชนาการในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีความเชี่ยวชาญในการบริการอาหารผู้ป่วย บุคลากรในงานโภชนาการทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย