ผลงานวิจัย Publications

งานวิจัย 10 อันดับที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด Most cited publications

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสากล

 

ค้นหาข้อมูลผลงานวิจัยตีพิม์ระดับสากลจากฐานข้อมูล Scopus