2nd congress

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:30-15:30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยากดภูมิต้านทานและยาอื่น ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา