ติดต่อเรา

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

หน่วยพยาบาลประสานงาน และบริการ การปลูกถ่ายอวัยวะ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2201-1661 ถึง 2 ในวันและเวลาราชการ 08:00-16:00 น.