กิจกรรม และประชาสัมพันธ์

You are here

ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2566

 

Announcement of Postgraduate Admission of Academic Year Students 2023, from now until May 15, 2023.

ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

We are now accepting applications for the Master of Nursing Science Program (International Program) Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

For Thai student
รอบที่ 3
บัณฑิตวิทยาลัย จะพิจารณาตัดรอบการสมัครวันที่ 15 พ.ค. 66
และสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 พ.ค. 66

For International student
Online Application: Thursday, 1 Dec 2022 - Monday, 15 May 2023
At: https://graduate.mahidol.ac.th/admission-inter/login.php

Semester Starts: August 7th, 2023.

Program code: [2228MG00] พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) / Master of Nursing Science program (International Program), Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Entry Requirements: A candidate must

  1. Graduate Bachelor’s degree in nursing
  2. Have a cumulative GPA of at least 2.5 on a 4.0 scale
  3. Have at least one-year working experience as a professional nurse/nurse instructor after completion of undergraduate study
  4. Hold a valid registered nurse license in his/her own country
  5. Have a score at least 64 on TOEFL-IBT, at least 5 on IELTS (Academic) or at least 70 on MU GRAD Plus
  6. Have good communication in English

For more information visit the graduate website
https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?p=curriculum&id=2228M02G
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/announce.php?id=2228MG00&y=2566

Admission Schedule Academic Year 2023
https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?topic=schedule

How to apply & Online Admission
https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?topic=howToBeStudent

#RSON #MU
#Announcement
#Postgraduate 
#พยาบาลรามาธิบดี 
#พยาบาลแห่งอนาคต