กิจกรรมพิเศษในรามาธิบดี

 

CaregiverThai.com สำหรับญาติผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม/ผู้สูงวัย ให้การดูแลเป็นหน้าที่ที่ดีต่อใจ เป็นพลังใจสู้สมองเสื่อมไปด้วยกัน

 

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การอ้างถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดกระชายขาว ในการต้านโรคโควิด-19

 

New Frontiers in Cancer Combat , August 8-9,2019 Centara Grand Hotel & Convention Center, Bangkok, Thailand

 

กิจกรรมภาคประชาชน การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560 จุฬาฯ -- รามาฯ - ศิริราช (JCMS 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 วันที่ 15 กันยายน 2560