ตัดมดลูกแล้ว ไข่ตกไปไหน อีกคำถามที่คุณหมอมักได้รับเมื่อผู้ป่วยได้รับการแนะนำให้ตัดมดลูก หรือภายหลังการผ่าตัดมดลูกออกไป ว่าเมื่อไม่มีมดลูกไข่จะตกไปที่ไหน

 

ชื่อหนังสือ : มารู้จักโรคเอสแอลอีกันเถอะ

ผู้แต่ง : อ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์

ราคา : 55  บาท

 

ชื่อหนังสือ : ไทรอยด์

ผู้แต่ง : พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง

ราคา : 80  บาท

 

ชื่อหนังสือ : กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ : ปัญหาที่ไม่ควรละเลย

ผู้แต่ง : ศ.นพ.วชิร คชการ

ราคา : 100  บาท

 

ชื่อหนังสือ : เลือดออกในสมอง

ผู้แต่ง : นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช

ราคา : 100  บาท

 

ชื่อหนังสือ : ไส้เลื่อน

ผู้แต่ง :

ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี และคณะ

ราคา : 80  บาท