คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุ จำนวน 4 รายการ มอบให้...

 
บริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "บริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่...

 
รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

 
กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป

ประกาศ ขอเรียนผู้ป่วยทุก ๆ ท่านทราบ กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป...

 
We Share NUVO & Friends Charity Concert 

ขอเชิญร่วมชมคอนเสริต We Share NUVO & Friends Charity Concert 

 
 SLA ของงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีขอประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA (Service Level Agreement)