หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
RamaApp
Rama App
 
บริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "บริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่...

 
รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

 
กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป

ประกาศ ขอเรียนผู้ป่วยทุก ๆ ท่านทราบ กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ