หลักฐานต้องเตรียมก่อนเดินทางมาขอสำเนาประวัติการรักษา เพื่อเคลมประกัน