รศ. พญ.มัณฑนา ธนะไชย
รศ. พญ.มัณฑนา ธนะไชย
หัวหน้าศูนย์รังสีร่วมพิกัด
 

คำแนะนำการเข้ารับบริการวันฉายรังสี CyberKnife และ EDGE วันแรกและวันตรวจประจำสัปดาห์

 

เป็นวิธีการรักษาเนื้องอกทั้งชนิดมะเร็ง และไม่ใช่มะเร็ง โดยใช้รังสีพลังงานสูง ที่มีคุณสมบัติในการเกิดการแตกตัวเป็นไอออน

...
 

พญ. พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์รังสีร่วมพิกัด ชั้น B1 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปอย่าลืม! ไปโรงพยาบาลทุกครั้งต้องพกบัตรประชาชน

 

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์รังสีร่วมพิกัด ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จิชิ ประเทศญี่ปุ่น