NEWS  

You are here

โครงการสัมมนานอกสถานที่ สานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

🟥 ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนานอกสถานที่ระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (สานสัมพันธ์ครู-ศิษย์) ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565

.

🟪 ปีนี้เราจัดในวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา

.

🟩ใน ธีม "#ชุดนอน แต่ไม่ได้นอน" เรียนเชิญคณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนร่วมแต่งกายเพื่อชิงรางวัลการแต่งกายประเภทต่างๆ มูลค่ารวม 7,000 บาท

.

🟦 งานนี้จัดหนักจัดเต็ม แบบชนิด ....กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นไม่เกี่ยว

#แล้วเจอกันครับ 😘