ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านวิจัยและนวัตกรรม ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 ปีนี้เราจัดในวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา

ใน ธีม "...

 

ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานของหลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของหลักสูต...

 

ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร วท.ม-ปร.ด พยาธิวิทยาคลินิก (นานาชาติ) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพของ...

  Interesting Link
 
 VDO