การเดินสำรวจกระบวนการทำงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ และให้คำปรึกษาผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด