ติดต่อเรา

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2201-1608, 0-2201-1512

GPS Coordinates

พิกัด: Lat: 13.7659, Long: 100.526

แผนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี