ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัคร
ผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567

 

  1. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
  2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
  3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
    โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0-2201-2016 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)