ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (เพิ่ม) ประจำปี 2567

ประกาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณอัจฉรา เทียนทอง โทรศัพท์ 02-201-2016