รับสมัคร นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปริญญาตรี

ประเภทงาน : งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การศึกษา : ปริญญาตรี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

เงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • **ปฏิบัติงานงานด้านแก้ไขการได้ยิน**
  • **รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

รายละเอียดงาน

  • **ปฏิบัติงานงานด้านแก้ไขการได้ยิน**
  • **รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

ค่าตอบแทนอื่นๆ

  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท