รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร : 9 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน  2565

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS(Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินการสร้างระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยของภาควิชาฯ ได้แก่ ออกแบบวิธีการให้แพทย์ สามารถใส่ข้อมูลจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยเข้าคอมพิวเตอร์, ตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสารสนเทศ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลและความลับผู้ป่วย
 • จัดทำโปรแกรม retrieve ข้อมูลผู้ป่วย เน้นผู้ป่วยในให้มีข้อมูลในโปรแกรมครบทุกอย่าง
 • ออกแบบการเชื่อมโยงระหว่าง common name กับ ICD code ของ diagnosis และ operation
 • ติดตั้งโปรแกรมเข้า server ของภาควิชาศัลยศาสตร์ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข ตามความต้องการของสาขาวิชาต่างๆ
 • จัดทำโปรแกรมให้แพทย์ประจำบ้านใส่ข้อมูล การซักประวัติการตรวจร่างกายผู้ป่วยให้ง่ายขึ้น
 • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

อัตราเงินเดือน :

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สมัครงานได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment