ยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่าสอบภาษาอังกฤษประจำปี 2567 

ข่าวดีรับสิ้นปีกลับมาอีกแล้วจ้าาาาา 🥳 พิเศษสำหรับน้องๆ ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์/ สื่อความหมาย/และฉุกเฉินแพทย์ นักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังฤษ IELTS หรือ TOEFL ผ่านตามเกณฑ์ สามารถยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่าสอบภาษาอังกฤษประจำปี 2567 นี้ได้แล้วนะค้า

1) เป็นนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์/ สื่อความหมาย/และฉุกเฉินแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามรายละเอียด ดังนี้
- TOEFL (Internet-based Test)
ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (≥ 20 คะแนน ในทุก Part)
- IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 (≥ 6.5 คะแนน ในทุก Band)
3) ผลสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ
4) จำกัดโควตา 25 คน

เด็กๆ สามารถสแกน QR ในโปสเตอร์ หรือคลิก https://drive.google.com/drive/folders/15rZgvy8rzDxp44MSjBDMY3gIz8Vz3SLZ?usp=sharing เพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขของการเบิกค่าสอบได้ตามโปสเตอร์เลยน้า