สมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สมัครงาน

ผู้ที่สนใจสามารถดูตำแหน่งงานว่าง  
และสมัครงานออนไลน์ได้ที่ 
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
092-604-4455 หรือ 02-201-2585 ต่อ 146-154
Facebook : RamathibodiRecruit
E-mail : recruit.rama@gmail.com

 สมัครงาน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ติดต่อ โทร. 02-839-5030 - 31 E-mail: hc.cnmi@gmail.com Facebook: HC CNMI 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้