การทำ CPR & การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี

การทำ CPR & การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ ของที่ต้องมี

     การทำ CPR หรือการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ไว้ เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พี พีรวิชญ์ พลอยนำพล นักศึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาสอนทุกคนทำ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED เพื่อทุกคนจะได้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดและปลอดภัยได้ถึง 50%

ติดต่อภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-201-1484

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic