ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

National forum of palliative Care

 

การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

บรรณาธิการ : ผศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

         และคณะ 

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2554