ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์บุญเหลือ ปริปุณโณ จากวัดป่าวังปลาโด จ.อุดรธานี

 

ภาพบรรยากาศธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์บุญเหลือ ปริปุณโณ วัดป่าวังปลาโด จ.อุดรธานี
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอารีย์ วัลยเสวี เวลา 12.00-13.30 น.