ภาพบรรยากาศกิจกรรมธรรมบรรยาย‬ โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมธรรมบรรยาย‬ โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เพื่อแสดงธรรมเทศนาให้แก่บุคลากรรามาธิบดีและประชาชนผู้สนใจได้รับฟัง ในโอกาสนี้  ‎โครงการทอดผ้าป่าดวงตา‬ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเปิดรับบริจาคดวงตา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคกับโครงการเป็นจำนวนมาก