คณะอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

คณะอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จำนวน 40 คน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา  พร้อมนำหมู่คณะไปทำบุญตามวัดสำคัญต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย พระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี วัดไชโยวรวิหาร และวัดม่วง จ.อ่างทอง    ขอให้ผลบุญกุศล ที่หมู่คณะฯได้กระทำไว้ดีแล้ว จงได้ส่งผลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความโชคดี มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป สาธุค่ะ