ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ ร่มอารามธรรมสถาน คลอง 10 จ.ปทุมธานี