ขอเชิญบุคลากรคณะฯและนักศึกษาชาย เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่