ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยาย พระอาจารย์ไม อินทสิริ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร ๑ ชั้น ๒