ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมัฏฐาน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมัฏฐาน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ติดตามได้ที่ www.vipassanathai.org