You are here

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์บุญเหลือ ปริปุณโณ จากวัดป่าวังปลาโด จ.อุดรธานี

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1874