ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังธรรมบรรยายโดย พระวิสุทธิสารเถร (หลวงพ่อจันทร์) เจ้าอาวาท วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี