ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ในวันที่ 15 มิถุยายน 2559