You are here

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1874